Spruch-/Gedichttafeln

            8297700  4359000  7137800  275 cozy park 266 274 277 295 294 300 fresh spring grass fresh spring grass 307 fresh spring grass 310 311 308 field of grass and perfect sky 314  CIMG1964  CIMG1965  CIMG1966  CIMG1967  CIMG1968  CIMG1969  CIMG1970  CIMG1971  CIMG1972  CIMG1973  CIMG1974  CIMG1975  CIMG1976  CIMG1977  CIMG1978  138613_k    139568_k  139570_k  139598_k  139849_k  110088_k  128094_k